تالار گفتمان بشیران
متی و نحوه‌ی تحریف انجیل مرقس - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتمان بشیران (http://forum.bashiran.ir)
+-- انجمن: ادیان و مذاهب (/Forum-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8)
+--- انجمن: ادیان ابراهیمی (/Forum-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C)
+---- انجمن: مسیحیت (/Forum-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA)
+---- موضوع: متی و نحوه‌ی تحریف انجیل مرقس (/Thread-%D9%85%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%B1%D9%82%D8%B3)متی و نحوه‌ی تحریف انجیل مرقس - hosein - 08-05-2019 03:23 PM

سلام

احوال شما

متی و نحوه ی تحریف انجیل مرقس چطوریه ؟ آیا ؟

جواب : تحریف‌کننده کتاب مقدس به متن اصلی، کلمات و عباراتی رو اضافه کرده و به عنوان متن اصلی ارائه داده.

در انجیل مرقس چنین آمده: «زیرا هر که اراده خدا را بجا آرد همان برادر و خواهر و مادر من باشد.»(1)

متی پس از مرقس در انجیل خود عبارت مذکور را چنین آورده: «زیرا هر که اراده پدر مرا که در آسمان است بجا آوَرَد، همان برادر و خواهر و مادر من است.(2)

یعنی در مرقس گفته خدا ، توی متی گفته پدر. کدومش آیا ؟

در بخشی دیگر از انجیل منتسب به مرقس چنین آمده: «لیکن نشستن به دست راست و چپ من از آنِ من نیست که بدهم جز آنانی را که از بهر ایشان مهیّا شده است.»(3)
انجیل منتسب به متی در این مورد نیز دچار تحریف‌شده و با اضافه کردن عبارتی به متن اصلی مرقس، آن را چنین بیان می‌کند: «لیکن نشستن به دست راست و چپ من، از آن من نیست که بدهم، مگر به کسانی که از جانب پدرم برای ایشان مهیّا شده است.»(4)

یعنی انجیل متی جمله « از جانب پدرم »رو به انجیل مرقس اضافه کرده .

توجه

عین عبارت مرقس با اضافه کردن کلمه یا کلماتی خاص که بیشتر مربوط به آموزه‌ی انحرافی تثلیث هست، توسط متی نقل‌شده. آیا این‌گونه از تحریف و اختلاف در نحوه‌ی نقل، می‌تواند تصادفی باشد؟

نمونه دیگه از این نوع تحریف با مقایسه‌ی بخشی دیگه از انجیل مرقس با انجیل متی، به ‌وضوح قابل‌مشاهده هست. مرقس در انجیل خود چنین آورده: «و بدیشان گفت: هرآینه به شما می‌گویم بعضی از ایستادگان در اینجا می‌باشند که تا ملکوت خدا را که به قوّت می‌آید نبینند، ذائقه موت را نخواهند چشید.»(5)
متی این آیه از مرقس را نیز، در انجیل خود با اضافه کردن عبارت پسر انسان به آن، چنین آورده است: «هرآینه به شما می‌گویم که بعضی در اینجا حاضرند که تا پسر انسان را نبینند که در ملکوت خود می‌آید، ذائقه موت را نخواهند چشید.»(6)

بدون شک هیچ عاقل بی‌تعصبی نمی‌تونه چشم بر این حقیقت که در کتاب مقدس تحریف شده بپوشونه و اون رو انکار کنه.

با بررسی تنها دو انجیل مرقس و متی مشخص شد که متی عباراتی را به روایات مرقس اضافه کرده و آن را به‌عنوان آیات کتاب مقدس، در انجیل خودش آورده.

تعداد این نوع تحریفات به‌قدری هست که تصادفی بودن آن غیرممکن و عمدی بودن این تحریفات تقریباً یقینی هست.

به کتاب این‌چنینی می‌توان مقدس گفت و آن را حجت دانست؟ آیا ؟

نظر شما چیه
------------------------------------------------------------
(1) ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، مرقس 3: 35.
(2) ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، متی 12: 50.
(3) ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس،مرقس 10: 40.

(4) ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، متی 20: 23.
(5) ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس،مرقس 9: 1.
(6) ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس،متی 16: 28