تالار گفتمان بشیران
شب اول قبر برای اونی که افتاده توی دریا - نسخه‌ی قابل چاپ

+- تالار گفتمان بشیران (http://forum.bashiran.ir)
+-- انجمن: ادیان و مذاهب (/Forum-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8)
+--- انجمن: ادیان ابراهیمی (/Forum-%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C)
+---- انجمن: اسلام (/Forum-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)
+---- موضوع: شب اول قبر برای اونی که افتاده توی دریا (/Thread-%D8%B4%D8%A8-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%82%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7)شب اول قبر برای اونی که افتاده توی دریا - hosein - 08-15-2019 03:33 PM

سلام

احوال شما

اونی که چند روز به دار آویزون هست و اینا ، این شب اول قبرش کجاس ؟ کِی هست ؟

اون که اون بالا توی هوا هس داداش .

جواب : در روایت امام صادق در پاسخ به سوالی که: اگر کسی چندین روز به دار آویخته شده باشد فشار قبرش چگونه است فرمود:

"به هوایی که بر او احاطه دارد دستور داده می شود از هر طرف بر او فشار وارد کنند"(1)

یعنی همون خدایِ زمین و دریا و اینا ، همون خدا هم برای هوا هست .

نظر شما چیه
-----------------------------------------------------------------
(1)بحار الانوار،ج6 ص266